Re: [Forum] Forskel på output fra `du -ch` og `df -h`?

From: Jesper Fruergaard Andersen <aalug@skydiver.dk>
Date: Sun May 19 2002 - 00:24:47 CEST

On Tuesday 14 May 2002 19:04, you wrote:

> Forskellen er på hele 32MB?

Du skulle vel ikke bruge reiserfs. Den bruger netop (default) 32 MB til sig
selv.

-- 
Jesper
 00:24:03 up 15 days, 10:41,  9 users,  load average: 6.50, 2.66, 2.27
Received on Sun May 19 00:25:19 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:46 CEST