Re: SV: [Forum] Debian : kernel upgrade

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Sat May 18 2002 - 23:29:55 CEST

On Sat, 2002-05-18 at 18:29, Kasper Kamp Simonsen wrote:

> Jeg vil også bruge den "gode gammeldags" måde, men jeg skal jo bruge f.eks.
> make til at køre en make menuconfig osv. så spørgsmålet er om der findes
> en pakke der indeholder f.eks. både make og gcc osv.

Der findes en eller anden kommando, hvor man kan downloade alle de
binaere pakker der skal til for at compile en given source-pakke, men
jeg kan sgutte huske den. Men mon ikke apt-get's help kan vise den
rigtige vej... ellers er der jo altid Mr Debian, alias Frederik :)

/Jens
Received on Sat May 18 23:29:58 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:46 CEST