SV: [Forum] Debian : kernel upgrade

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat May 18 2002 - 18:29:50 CEST

> Jeg kan ikke helt gennemskue om det er det du vil, men prøv at tage et kig
i
> resultatet af "apt-cache search kernel-image".
> Personligt bygger jeg selv kerner på den "gode gammeldags" måde.

Jeg vil også bruge den "gode gammeldags" måde, men jeg skal jo bruge f.eks.
make til at køre en make menuconfig osv. så spørgsmålet er om der findes
en pakke der indeholder f.eks. både make og gcc osv.

/Kasper
Received on Sat May 18 18:30:37 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:46 CEST