[Forum] parallel port busy - trying again in 30 seconds

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Tue May 14 2002 - 12:51:28 CEST

nu kører cups (det var kde3, som ødelagde netværket, men den er fjernet igen
nu). Men jeg kan ikke komme igennem min parallelle port og PrinterDrake kan
ikke finde nogen lokal printer - hvorfor?

Lørdag den 11. maj 2002 08:30 skrev du:
> Jeg kan ikke printe, for jeg kan ikke komme ind til localhost:631, heller
> ikke som root. Cups kører ikke, og jeg har ikke styr på, hvordan jeg kan
> sørge for gennemgang i port 631. Ellers er printeren sat rigtig nok op.

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Tue May 14 12:51:17 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:45 CEST