[Forum] cups igen - access denied til localhost:631

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sat May 11 2002 - 08:30:24 CEST

Jeg kan ikke printe, for jeg kan ikke komme ind til localhost:631, heller
ikke som root. Cups kører ikke, og jeg har ikke styr på, hvordan jeg kan
sørge for gennemgang i port 631. Ellers er printeren sat rigtig nok op.

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Sat May 11 08:30:19 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:45 CEST