[Forum] Re: [Forum] Installparty på Skjoldhøjkollegiet

From: Ole Guldberg Jensen <ole_guldberg@mail.dk>
Date: Sun May 05 2002 - 16:13:42 CEST

On Sun, May 05, 2002 at 04:02:15PM +0200, jens Lindhardt wrote:
> For at være sikker på alle på listen har fat i hvad det drejer sig om vil
> jeg lige skrive
> lidt om hvad der evt. kan foregå i weekenden den 15-17. maj.

d. 15-17 maj er onsdag til fredag - mig bekendt ikke en weekend?

Hvornår mener du?

/ole

-- 
see my pgp public key at http://home20.inet.tele.dk/ole_guldberg
or at: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xEC74D4C5
Save the whales.  Collect the whole set.

Received on Sun May 05 16:17:55 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:44 CEST