Re: [Forum] Dato for installparty

From: Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk>
Date: Tue Apr 30 2002 - 18:13:27 CEST

Ja, vi har reserveret lokale til den 17-19 maj, der er internet adgang (6-8 stik
i lokalet) via bolignet-aarhus, fast forbindelse via lokalnet.

/Jens

Frederik Dannemare wrote:

> On Tue, 23 Apr 2002 22:38:00 +0200
> Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk> wrote:
> > Vi har kikket på datoer, hvis vi skal have tv-stuen ska det være
> > weekenden den 10-11-12 maj eller 17-18-19 maj, men da redaktionen laver
> > blad den 11-12 og mange der gerne vil være med vil vi foreslå weekenden
> > den 17-19 maj.
> >
> > Allan vores net ansvarlige vil gerne lave en workshop med "The short way
> > from windows to linux".
>
> blev vi enige om noget mere konkret her?
>
> skal IMHO også være 17-19 maj, bl.a. fordi vi allerede har et arrangement
> 11-12 maj. men så skal vi også have en officel announce ud inden ugens
> udløb.
>
> ville der være access ud i verden? I gamle dage (for nogle år tilbage) trak
> vi (ved gamer-lamer arrangementer) et 200 meter langt coax kabel hen over
> græsplænen, husker jeg.
>
> Jeg vil godt give en intro til diverse dagligdags-applikationer, som let kan
> erstatte samme type applikationer på windows-platformen.
>
> /frederik
Received on Tue Apr 30 18:13:30 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:42 CEST