Re: [Forum] brugere som mistede forbindelsen med linux

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Tue Apr 30 2002 - 14:54:23 CEST

On Tue, 2002-04-30 at 14:45, Jesper Rasmussen wrote:

> Hvad gør man, for at logge en bruger af en linux-box.?

Et godt bud kunne være at kill'e alle hans processer...

/Jens
Received on Tue Apr 30 14:54:24 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:42 CEST