Re: [Forum] Dato for installparty

From: Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>
Date: Tue Apr 30 2002 - 12:49:49 CEST

On Tue, 23 Apr 2002 22:38:00 +0200
Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk> wrote:
> Vi har kikket på datoer, hvis vi skal have tv-stuen ska det være
> weekenden den 10-11-12 maj eller 17-18-19 maj, men da redaktionen laver
> blad den 11-12 og mange der gerne vil være med vil vi foreslå weekenden
> den 17-19 maj.
>
> Allan vores net ansvarlige vil gerne lave en workshop med "The short way
> from windows to linux".

blev vi enige om noget mere konkret her?

skal IMHO også være 17-19 maj, bl.a. fordi vi allerede har et arrangement
11-12 maj. men så skal vi også have en officel announce ud inden ugens
udløb.

ville der være access ud i verden? I gamle dage (for nogle år tilbage) trak
vi (ved gamer-lamer arrangementer) et 200 meter langt coax kabel hen over
græsplænen, husker jeg.

Jeg vil godt give en intro til diverse dagligdags-applikationer, som let kan
erstatte samme type applikationer på windows-platformen.

/frederik
Received on Tue Apr 30 12:49:15 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:41 CEST