Re: [Forum] Dato for installparty

From: Knud Sørensen <nospam@all-technology.com>
Date: Wed Apr 24 2002 - 15:44:17 CEST

On Tue, 2002-04-23 at 22:38, Jens Lindhardt wrote:
> Vi har kikket på datoer, hvis vi skal have tv-stuen ska det være
> weekenden den 10-11-12 maj eller 17-18-19 maj, men da redaktionen laver
> blad den 11-12 og mange der gerne vil være med vil vi foreslå weekenden
> den 17-19 maj.
fint, med en dato på.

Her er en ide til hvordan man får lidt struktur på sådan en installfest.
1) Giv hver plads et nummer.
2) Skaf en tavle, hvor man skriver plads nummer og hvilke problem der
skal løses.

Så kan man hurtig ser hvor man best kan hjælpe.

Her I mulighed for net adgang ??.
Nogle gang er der brug for at lave opslag på nettet.

Knud
 
 
Received on Wed Apr 24 15:43:50 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:41 CEST