Re: [Forum] mdk 82 og teksten på knapperne i gtk

From: Lars Clausen <lrclause@cs.uiuc.edu>
Date: Sat Apr 20 2002 - 15:30:31 CEST

On Sat, 20 Apr 2002, Claus Ladekjær Wilson wrote:
> Jeg savner gnome control panel, hvor jeg formoder, at jeg man ændre på
> farvekombinationen. Problemet ses her
> http://hjem.get2net.dk/claus_ladekjaer_wilson/billeder/gimp.png
> Hvor ændrer jeg på det, så skriften på knapperne bliver tydelig

Det skulle være en del af dit theme. Bliver det bedre hvis du skifter
theme? Hvilket theme er det?

-Lars

-- 
Lars Clausen (http://shasta.cs.uiuc.edu/~lrclause)| Hårdgrim of Numenor
"I do not agree with a word that you say, but I   |----------------------------
will defend to the death your right to say it."   | Where are we going, and
    --Evelyn Beatrice Hall paraphrasing Voltaire  | what's with the handbasket?
Received on Sat Apr 20 15:30:46 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:39 CEST