[Forum] mdk 82 og teksten på knapperne i gtk

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sat Apr 20 2002 - 08:42:47 CEST

Jeg savner gnome control panel, hvor jeg formoder, at jeg man ændre på
farvekombinationen. Problemet ses her
http://hjem.get2net.dk/claus_ladekjaer_wilson/billeder/gimp.png
Hvor ændrer jeg på det, så skriften på knapperne bliver tydelig

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Sat Apr 20 08:42:39 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:39 CEST