[Forum] Debian og Xfree-4.2.0

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Wed Apr 17 2002 - 08:52:59 CEST

Hej

Jeg har søgt på Debian.com efter en udgave af Xfree-4.2.0,
den eneste jeg har fundet er: følgende:

http://packages.debian.org/unstable/x11/xfree86-common 4.1.0-16

Problemet er at jeg har fået en ny computer og har sovet i timen.

Der er instaleret et "Matrox G450, 4X AGP" som i følge xfree.org

18. Matrox
Summary:

     All hardware supported in 3.3.6 is also supported in 4.2.0. The
G450 and G550 are supported only in 4.2.0.

Er det muligt at selv at lave en udgave af Xfrre-4.2.0, på et debian
system.

Findes der udgaver af xfree86-common 4.1.0-16, med et højere
versionsnummer, andre stæder? Evt. hvem skal man spørge?

Debian 2.2r4, pentium 4 1500Mhz, Hvis yderligere info nødvendig
spørg

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Wed Apr 17 09:31:15 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:38 CEST