[Forum] opsætning af tre ethernet

From: Bo Bjerre <post@Bjerre-Technology.dk>
Date: Thu Apr 11 2002 - 22:36:22 CEST

Hej

jeg har en maskine med 3 ethernet (eth0, eth1,eth2)

hvert interface har sin egen faste ip adresse og netstat fortæller at de alle er startet.
Fra linuxboxen kan jeg pinge de tre adresser uden at sætte kabler i stikkene, og det er vel rimeligt.

Når jeg sætter eet kabel i eet af netstikkene kan jeg udefra pinge eth1. Flytter jeg kablet til de andre to stik på skift kan jeg ikke pinge linuxboxen udefra

Jeg kan også kun pinge fra linuxboxen og ud til andre på eth1

Det er nok årsagen til at jeg ikke kan få den til at route, men kan jeg have lavet forkert ?

-Gode råd til diagnose og problem retning modtages med begær og taknemlighed

Bo //
Received on Thu Apr 11 22:32:50 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:37 CEST