Re: [Forum] ny RH ??

From: Michael Westergaard <mw@daimi.au.dk>
Date: Wed Apr 10 2002 - 10:29:07 CEST

> From forum-admin@aalug.dk Wed Apr 10 09:47:52 2002
> Subject: Re: [Forum] ny RH ??
>
> On Wed, 10 Apr 2002, Michael Westergaard wrote:
>
> Hej
>
> > Den er ikke helt klar til at blive releasert endnu, installationen er
> > en pine.
>
> Hvori består pinen?
>

Det tog mig 5-6 forsoeg at faa det installeret. En ren custom
installation (godt nok over NFS) vel at maerke.

Programmet gik simpelt hen ned, og da jeg naaede til at lave en
boot-diskette gik den ned, og jeg opgav. Heldigvis var den dog
faerdig (bortset fra boot-disketten) og klar til brug.

En af de mest generende ting var at proevede jeg at skifte til
consollen (jeg skulle lige se om der var nok programmer installeret
til at jeg kunne checke mail), og tilbage, var det meget
non-deterministisk om installationen gik ned eller ej.

-- 
  _______
 /    \  Michael Westergaard <michael@md3.dk>
 / /|/| \ \  http://klafbang.dk/
( ( ` |  ) )
 \ \ |/\/ /  Assembler? Nej tak, jeg har ikke brug
 \_______/  for noget RAD værktøj.
Received on Wed Apr 10 10:29:07 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:36 CEST