[Forum] Re: [Forum] Re: [Forum] Opsætning af net -IPCHAINS-

From: Bo Bjerre <post@Bjerre-Technology.dk>
Date: Tue Apr 09 2002 - 22:56:44 CEST

Hej Bjarke,

>Du skal fjerne modulet med navnet ip_tables (rmmod ip_tables)

-Nej apparatet svarer

rmmod: module ip_tables is not loaded

prøver jeg med

ipchains -F
svarer den Incompatible with this kernel

Men skal jeg opfatte at jeg måske hellere skal bruges ip_tables end ipchains
?
Min eneste grund til at bruge ipchains er at det gjorde jeg osse på min
gamle RH 6.2 box
det ser ud til at min kerne er indrettet til at kunne bruge ip_tables og
ikke ipchains

-og til Michael:
Nej jeg ved godt at jeg ikke skal åbne mens jeg roder, men boksen er ikke på
net, der kan nåes udefra.

er der skrevet noget overskueligt og fornuftigt som jeg skal læse? (så længe
jeg læser lærer jeg noget og så spørger jeg ikke så meget)

Bo Bjerre
Received on Tue Apr 09 22:53:15 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:35 CEST