Re: [Forum] mozilla og download

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Mar 30 2002 - 15:13:34 CET

> Jeg har været ved at downloade en stor mængde data, og de ligger nu et
sted
> på mit rod-drev, men hvor? Jeg har kunnet følge mængden af min harddisk
> skrumpe ind med df-kommandoen fra 70 % til 95 %. Så skete der en fejl, og
> downloadningen hørte op. Hvor ligger de data? Jeg brugte mozilla 0.99

Hvad er det du har hentet? Du kan sikkert finde dem med find og grep
kommandoen

/Kasper
Received on Sat Mar 30 15:13:30 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:34 CEST