[Forum] mozilla og download

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sat Mar 30 2002 - 01:55:47 CET

Jeg har været ved at downloade en stor mængde data, og de ligger nu et sted
på mit rod-drev, men hvor? Jeg har kunnet følge mængden af min harddisk
skrumpe ind med df-kommandoen fra 70 % til 95 %. Så skete der en fejl, og
downloadningen hørte op. Hvor ligger de data? Jeg brugte mozilla 0.99

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Sat Mar 30 01:53:55 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:34 CEST