Re: [Forum] Modem

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Mon Mar 25 2002 - 23:32:38 CET

Den nemme måde: prøv først /dev/ttyS0 - hvis det ikke virker, så /dev/ttyS1 -
hvis det ikke virker, så... Jeg kører med et internt modem på een af mine
computere og kalder op med kppp. Ingen problemer med det, og man kan
eksperimentere som man har lyst til uden videre.

mandag den 25. marts 2002 13:18 skrev du:
> Hej,
>
> Jeg har lige prøvet at installerer en Mandrake 8.2,
> og den kan sagtens finde mit modem et PcTel, men når
> jeg vil oprette en connection til internettet skal jeg
> vide hvilken com port modem'et sidder på. Hvordan ser
> jeg det på et internt modem?
>
> /Kasper

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Mon Mar 25 23:30:45 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:32 CEST