Re: [Forum] skript-sprog og perl

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Sat Mar 23 2002 - 23:17:28 CET

On Sat, Mar 23, 2002 at 10:42:11PM +0100, Claus Ladekjær Wilson wrote:
>
> Ja ja, jeg lærer det nok engang. Jeg får følgende fejlmeddelelse, når jeg
> kører leg_med_dig.sh skriptet. What is next?
>
Nu skriver du at det er et perl script - måske du hellere ville kalde det
.pl for at mindske forvirringen?
>
> claus 22:37:27 ~ chmod u+x leg_med_dig.sh
> claus 22:37:36 ~ ./leg_med_dig.sh
> ./leg_med_dig.sh: use: command not found
> ./leg_med_dig.sh: =: command not found
> ./leg_med_dig.sh: line 9: syntax error near unexpected token `open2(*README,'
> ./leg_med_dig.sh: line 9: `open2(*README, *WRITEME, $program) or die
> "couldn't login";'

Det her ser meget ud som om du prøver at få din shell til at udføre perl
kode - det kan den ikke uden hjælp fra en perl fortolker - så prøv enten:

perl ./leg_med_dig.sh

eller sæt følgende ind som første linie i dit script:

#!/usr/local/bin/perl

(måske er det uden local)

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Sat Mar 23 23:15:52 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:32 CEST