[Forum] skript-sprog og perl

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sat Mar 23 2002 - 22:42:11 CET

Ja ja, jeg lærer det nok engang. Jeg får følgende fejlmeddelelse, når jeg
kører leg_med_dig.sh skriptet. What is next?

claus 22:37:27 ~ chmod u+x leg_med_dig.sh
claus 22:37:36 ~ ./leg_med_dig.sh
./leg_med_dig.sh: use: command not found
./leg_med_dig.sh: =: command not found
./leg_med_dig.sh: line 9: syntax error near unexpected token `open2(*README,'
./leg_med_dig.sh: line 9: `open2(*README, *WRITEME, $program) or die
"couldn't login";'

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Sat Mar 23 22:40:29 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:32 CEST