[Forum] hacked - og hva så?

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Mon Mar 18 2002 - 09:42:56 CET

Jeg var væk fra maskinen i 2 minutter igår, og da jeg kom tilbage var
maskinen ved at reboote. Det sker vel normalt ikke af sig selv.
Jeg har nu sat sikkerheden i vejret med en firewall og ændret på nogle
tilladelser.
Er der nogen steder ud over /var/log/messages, hvor jeg kan lede efter tegn
på fremmed indtrængen?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.18
Received on Mon Mar 18 09:41:29 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:29 CEST