Re: [Forum] Re: ps2pdf og jpg

From: Christian Frier <frier@daimi.au.dk>
Date: Thu Mar 14 2002 - 00:02:57 CET

On Wed, Mar 13, 2002 at 11:26:46PM +0100, Arne Jørgensen wrote:

> Allerede fra PDF version 1.1 (Acrobat 2) blev der tilføjet andre
> komprimeringsalgoritmer end LZW.
>
> Min hukommelse er ikke helt god i det følgende, men PostScript-filerne
> indeholder vel ikke billederne i Jpeg-format? Og ps2pdf konverterer
> vel ikke PostScript-kode til Jpeg-elemeneter i PDF'en?

Næh, det bliver repræsenteret som 'pixels'. Herudover kan man så
supplere med transformering og komprimerering og sikkert andet...

Noget af det, der adskiller postscript fra pdf, er vel at pdf ikke
turing-komplet -- og det skulle det vel være, hvis eps'er skulle kunne
køres...

Mvh Chr. Frier
Received on Thu Mar 14 00:02:55 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:29 CEST