Re: [Forum] ps2pdf og jpg

From: Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
Date: Tue Mar 12 2002 - 16:17:46 CET

On Tue, 2002-03-12 at 16:13, Torben Andersen wrote: Henrik Brix Andersen
yep LaTeX

Hvis du anvender kommandoen "pdflatex" i stedet for "latex" og samtidig
inkluderer pakken "hyperref" kan du med kommandoen "\pdfcompresslevel=9"
angive komprimeringen af PDF filen. Mulige værdier går fra 0 til 9, hvor
9 er maksimal komprimering.

Eks. preamble (fra min std. template):

\documentclass[a4paper,10pt,oneside,danish]{scrartcl}
\usepackage{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{ae}
\usepackage{aecompl}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{thumbpdf}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amstext}
\usepackage[thinspace,thinqspace]{SIunits}
\usepackage{icomma}
\usepackage[noindent]{hba_misc}

\hypersetup{
  pdftitle={},
  pdfauthor={Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>},
  pdfpagemode={UseOutlines},
  pdfsubject={},
  pdfkeywords={}
  }
\pdfcompresslevel=9

\begin{document}

\end{document}

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
#include <std/disclaimer.h>
Received on Tue Mar 12 16:17:46 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:29 CEST