Re: [Forum] beast stofaConnection (problem)

From: Esben Nielsen <simlo@ifa.au.dk>
Date: Wed Mar 06 2002 - 21:16:27 CET

Skal den ikke ende .java? Ok ikke starte med .?

Esben

On Wed, 6 Mar 2002, Claus [iso-8859-15] Ladekjær Wilson wrote:

>
>
> Jeg får følgende fejlmeddelelse:
>
> Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
> at stofaGui.setTotalPrice(stofaGui.java:490)
> at stofaGui.init(stofaGui.java:164)
> at stofaConnection.main(stofaConnection.java:167)
> java.io.FileNotFoundException: /home/claus/work/stofa/.stofaConnection (Ingen
> sådan fil eller filkatalog)
> Kan ikke laese/skrive fra/til stofa.
>
> Og det undrer mig, fordi
> /home/claus/work/stofa/.stofaConnection findes
> og
> der er skrive- og læsetilladelser for brugeren til stofa
>
> Hvem kan hjælpe?
> --
> Hilsen / Greetings
> Claus Ladekjær Wilson
> Kirkedammen 19, 2.th
> 8000 Århus C
> tlf. 86112234
> mail: clw@get2net.dk
> ***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.17
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Wed Mar 06 21:16:27 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:28 CEST