[Forum] beast stofaConnection (problem)

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Wed Mar 06 2002 - 11:23:52 CET

Jeg får følgende fejlmeddelelse:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
        at stofaGui.setTotalPrice(stofaGui.java:490)
        at stofaGui.init(stofaGui.java:164)
        at stofaConnection.main(stofaConnection.java:167)
java.io.FileNotFoundException: /home/claus/work/stofa/.stofaConnection (Ingen
sådan fil eller filkatalog)
Kan ikke laese/skrive fra/til stofa.

Og det undrer mig, fordi
/home/claus/work/stofa/.stofaConnection findes
og
der er skrive- og læsetilladelser for brugeren til stofa

Hvem kan hjælpe?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.17
Received on Wed Mar 06 20:26:41 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:28 CEST