Re: [Forum] stofa og linux

From: Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>
Date: Thu Feb 21 2002 - 21:37:14 CET

On Thu, 21 Feb 2002 18:48:05 +0100
Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk> wrote:
> er der en færdig installationsvejledning på nettet et eller andet sted?

... og så brugte jeg i øvrigt er perl sign-on script, som lå på
www.stofanet.dk

alternativt kunne man lave manuel sign-on ved at telnet'e til deres sign-on
server (dengang 192.168.30.2 port 259, hvis jeg ikke husker helt forkert)

/frederik
Received on Thu Feb 21 21:38:38 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:27 CEST