[Forum] stofa og linux

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Feb 21 2002 - 18:48:05 CET

er der en færdig installationsvejledning på nettet et eller andet sted?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.17
Received on Thu Feb 21 18:46:39 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:27 CEST