Re: [Forum] PuTTY X11 forwarding

From: Bruno Thomsen <bruno.thomsen@get2net.dk>
Date: Tue Feb 19 2002 - 17:27:33 CET

>Er der nogen her som bruger Putty til at vise linux's grafiske brugerflade
>på deres windows?

Har du prøvet VNC?

Ellers prøv at kikke her: http://www.uk.research.att.com/vnc/

Baxeno
Received on Tue Feb 19 17:27:56 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:27 CEST