[Forum] Ping timeout.

From: NightVision <nightvision@boolean.dk>
Date: Thu Feb 07 2002 - 21:33:07 CET

Vi har ADSL hos CyberCity og køre det hele gennem en Linux server med
installeret E-Smith Server/Gateway edition. Som firewall har vi IPChains.

Når vores brugere er logget på IRC, sker det ret ofte at flok ryger af med
beskeden "Ping timeout" - er der nogen direkte årsag til det, eller er det
ISP'en, som er ikke er stabil?

På forhånd tak

Rune Johannesen
 - Hej Bjarke! :o) -
Received on Thu Feb 07 21:33:44 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:26 CEST