[Forum] audioclips på nettet og browsere

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Mon Jan 28 2002 - 15:24:29 CET

Hej allesammen,

Jeg har et lille problem. Når jeg på en hjemmeside støder på en lydfil,
startes realplay godt nok op, men den melder, at der mangler nogle
komponenter !! Jeg har forsøgt, at søge på real.com, men der er
tilsyneladende kun komercielle produkter og deres gratis (beta) download
findes kun til inferiøre operativsystemer. Hvad gør jeg ??

Mange hilsen Torben
Received on Mon Jan 28 15:24:05 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:25 CEST