[Forum] Re: [Forum] ADSL i Århus - med Linux underforstået...

From: Søren Boll Overgaard <aalug@macmad.dk>
Date: Mon Jan 21 2002 - 09:50:34 CET

On Mon, Jan 21, 2002 at 09:45:15AM +0100, Esben Nielsen wrote:
> Er der nogle er jer, der kan anbefale en ADSL opkobling i Århus, hvor man
> bliver behandlet ordentligt som Linux-bruger? Jeg er een af dem, som er
> blever bondefanget af Stofa, og selvom ADSL måske er en anelse dyrere, vil
> jeg skifte af princip-grunde.
> Men så skal understøttelsen af Linux også være bedre end hos Stofa, hvor
> jeg ofte fik at vide at tingene var i min ende fejlen, hvis jeg afslørede
> jeg brugte Linux, selvom det tydeligvis var Stofa's fejl.

Mig bekendt er der ikke nogen danske ISP'er (eller rettere IAP'er) der
understøtter, dvs. yder support på opkoblede linuxmaskiner. Jeg ved med
sikkerhed at TDC ikke gør det, og jeg kunne ikke forestille mig at andre gør
det heller.

Egentlig er det jo også ligemeget, idet du med en ADSL blot får et TCP/IP
netværk du skal nappe en adresse på, så kører tingene derfra. Stofas
logon-web-flaf er[1] i til sammenligning lidt noget skrammel.

[1] Det var det i hverttilfælde dengang jeg var tilsluttet.

-- 
Søren O.
question = ( to ) ? be : ! be;
                -- Wm. Shakespeare
Received on Mon Jan 21 09:50:34 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:23 CEST