[Forum] mount ntfs

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sun Jan 20 2002 - 01:50:51 CET

Jeg har været ved at kompilere kerne 2.4.16 til ntfs - skriveadgang. Måske
gør jeg noget forkert, men når jeg mounter får jeg følgende fejlmeddelelse:
Warning! Mounting read-only because NT is version Win2k+
Er der nogen metode til at undgå dette?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.1 kernel 2.4.8
Received on Sun Jan 20 01:50:51 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:23 CEST