Re: [Forum] Debian: Cannot open fixed font

From: Bruno Thomsen <bruno.thomsen@get2net.dk>
Date: Thu Jan 17 2002 - 17:24:17 CET

Claus Ladekjær Wilson wrote:

> Mit første debian-forsøg er endnu ikke endt med, at jeg er kommet ind i
> X. Jeg får ovenstående fejlmeddelelse (ved brug af gamle
> XF86Config-filer). Hvordan kommer jeg videre.

Var det samme version af XFree86 du brugte med dine gamle config-filer?

(Normalt starter X op efter en installering, med de config-filer den har
lavet, med mindre du køre en AMD CPU sammen med en NVIDIA GPU så skal du
bruge den driver NVIDIA har lavet og ikke open source versionen NV)

Har du startet xfs (X Font Server), ellers start det i programmet ntsysv
som root (hvis det er med i debian, jeg har mest erfaring med
redhat/mandrake). Det kræver at du har installeret pakken
XFree86-xfs-version.

hilsen
Bruno
Received on Thu Jan 17 17:25:48 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:23 CEST