Re: [Forum] Re: Linux installation

From: Esben Nielsen <simlo@ifa.au.dk>
Date: Mon Dec 17 2001 - 21:03:25 CET

> > [...]
>
> Du skal ogsaa lige vaere opmaerksom paa at 32 Mb RAM ikke er meget, hvis
> du vil koere nogen af ovenstaaende (Debian muligvis undtaget, netop fordi
> den er mindre brugervenlig).
>
> Jeg har proevet at installere RedHat 7.1 paa en maskine med 32 Mb RAM, og
> det gik ikke foer den fik 8 Mb mere. Men det koerer stadig daarligere paa
> den maskine (200 MHz Pentium MMX, 40 Mb RAM) end paa en anden med cirka
> samme installation (100 MHx Pentium, 80 Mb RAM).
>
> Det er vigtigt at huske, specielt hvis du oensker at koere Gnome (sikkert
> ogsaa KDE, men det ved jeg ikke noget om).
>
>

Redhat 7.1 med KDE og Staroffice 5.2 på en P200 med kun 64Mb RAM: Glem
det! Jeg har dog kørt staroffice på Redhat 6.? sammen med KDE. Jeg har
mistanke til at 2.4 kernens VM er meget dårlig. Jeg håber Linus'
omtvistede VM redesign har ændret på sagen på de er jo netop ikke med i
AC-serien, som Redhat bruger.

Esben
Received on Mon Dec 17 21:03:25 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:10 CEST