[Forum] Re: Linux installation

From: Michael Westergaard <mw@daimi.au.dk>
Date: Mon Dec 17 2001 - 18:59:15 CET

> Du skal ogsaa lige vaere opmaerksom paa at 32 Mb RAM ikke er meget, hvis
> du vil koere nogen af ovenstaaende (Debian muligvis undtaget, netop fordi
> den er mindre brugervenlig).

Ups, jeg var ikke lige opmaerksom paa at det var 32 Mb video RAM.

Siden du kan koere Win2K er der nok ikke nogen problemer her :)

-- 
  _______
 /    \  Michael Westergaard <michael@iqueue.dk>
 / /|/| \ \  http://klafbang.dk/
( ( ` |  ) )
 \ \ |/\/ /  Det kan godt vaere den kan bruges til
 \_______/  noget fornuftigt... men kan den drejes?
Received on Mon Dec 17 18:59:14 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:10 CEST