[Forum] Re: Linux installation

From: kaj krinsmoe <kkrinsmoe@yahoo.dk>
Date: Mon Dec 17 2001 - 15:02:24 CET

Jeg har haft en Dell Inspiron 8000 notebook, med
Win2000Pro siden oktober. Jeg har fået virus ind i
MBR og er lukket ude.
Jeg har lyst til at slette Windows, som jeg finder
irriterende idet jeg kommer fra Mac-miljøet.
Er der nogen i jeres miljø, der sælger Linux pakker
som kan køre på en I8k, med 1600x1200pix, GeForce2 Go
32 MB, AcerTec Ethernet, osv?
      Kaj Krinsmøe
      Abildgade 15, 1. th.
      8200 Århus N

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Check out Yahoo! Shopping and Yahoo! Auctions for all of
your unique holiday gifts! Buy at http://shopping.yahoo.com
or bid at http://auctions.yahoo.com
Received on Mon Dec 17 16:11:14 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:10 CEST