[Forum] netværks-installation

From: web-pen <web-pen@web-pen.com>
Date: Fri Dec 14 2001 - 03:42:57 CET

Jeg har været så heldig at få fat i adskillige Pentium 90 og 60 maskiner og en 486 filserver.
Nogle af maskinerne har CD-drev, nogle har kun floppy-drev.

Jeg ønsker at anvende flere af disse til rene Internet-PC'er (browsing, chat, spil, email) i et
TCP/IP-baseret netværk.

1. Hvilken Linux-distribution kan jeg anvende til at installere via netværket og ADSL-forbindelsen
på de maskiner, der kun har floppy-drev ?
2. Hvordan gør jeg (tips til vejledninger i form af referencer o. lign.) ?

3. Hvilken distribution er bedst til anvendelse på 486-filserveren og hvordan sætter jeg den op
(tips til referencer, links) ?

Jakob B. Melbye
Received on Fri Dec 14 03:45:37 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:09 CEST