[Forum] instalation & opsæting af linux

From: mads jensen <mads-jensen@operamail.com>
Date: Fri Nov 30 2001 - 00:37:34 CET

Hi
jeg ville høre om det var muligt at få en til hjælpe mig, med at installere
linux op?
hvilket indebærer alt fra valg af linux type, opsætning af hardware mm.
Og evt. en times (plus minus), til at vise de grundliggende ting?

med venlig hilsen
Mads

-------------------------------------------
The Fastest Browser on Earth.
Get your FREE download of Opera at http://www.opera.com/download/
-------------------------------------------
Received on Fri Nov 30 00:38:06 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:06 CEST