Re: [Forum] c/c++ funktioner

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Wed Nov 28 2001 - 21:31:50 CET

On 28, Nov, 2001 at 08:10:34PM +0100, Thomas G. Kristensen wrote:
> hejsa
> > http://www.ecst.csuchico.edu/~beej/guide/
> >
> > er et godt sted at starte.
> findes der ikke en man page med en oversigt eller sådan noget?

Hvis du er meget heldig er der en der har skrevet en intro(3) side, men
jeg har bare aldrig set en Linux distro der havde den slags.

Se om du har xman(1) installeret, i den kan du få en oversigt over alle
mansider i en sektion, og så klikke på den du ønsker at læse.

Hvis du bruger VIM kan du taste 'K' i normal mode, og det ord du står på
bliver slået op i mansiderne, meget nyttigt til kodning.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk> || http://pc1012.bst.dk-tv.net/~liebach/
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
Received on Wed Nov 28 21:31:50 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:05 CEST