Re: [Forum] c/c++ funktioner

From: Thomas G. Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Wed Nov 28 2001 - 19:57:36 CET

hejsa igen

>3-tallet fortæller kommandoen `man`, at den kun skal kigge i sektion 3
>af man siderne, som (bl.a.) indeholder "Linux Programmer's Manual".
ok, hvordan får jeg en oversigt over f.eks. netværks-funktioner?

mvh

thomas
Received on Wed Nov 28 20:00:17 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:05 CEST