[Forum] Re: [Forum] Ok, vi er der nok næsten med den der cdrom

From: Thomas G. Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Mon Nov 26 2001 - 22:52:06 CET

Daws
> Har du compileret en kerne selv.
Nixen, modulet skal bare loades dynamisk
 
> Proev evt. at koere depmod (hjaelper nok ikke, da RedHat goer det
> selv).
Det gør den sq ikke alligevel! Det virkede, takker du!

mvh

Thomas G. Krsitensen
Received on Mon Nov 26 22:55:29 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:04 CEST