[Forum] Ok, vi er der nok næsten med den der cdrom

From: Thomas G. Kristensen <thomas.gk@get2net.dk>
Date: Mon Nov 26 2001 - 15:27:27 CET

hej igen alle!

så er vi kommet et syvmileskridt videre... jeg prøvede en lsmod, og modulet var ganske rigtigt ikke loadet ind, så tog jeg en modprobe ide-cd, og fik følgende error message:

/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol unregister_cdrom_R94f2f104
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_mode_sense_R2001c4a1
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_get_last_written_Ra27af6fe
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_mode_select_R1f88a106
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol init_cdrom_command_Rfacde1b5
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_fops_R5849550a
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_number_of_slots_R72c4d34f
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol register_cdrom_R8898dca8
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: insmod /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o failed
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: insmod ide-cd failed
--snip--

øhhmmm hvad er det lige der går galt? og hvad skal jeg gøre?

mvh

Thomas G. Kristensen
Received on Mon Nov 26 15:30:51 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:04 CEST