Re: [Forum] re: dual boot problem ???

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Wed Nov 21 2001 - 13:16:18 CET

On Wed, Nov 21, 2001 at 12:12:11PM +0100, Johannesen,Bjarke BZJ wrote:
> > On Wed, Nov 21, 2001 at 11:50:00AM +0100, Esben Nielsen wrote:
> > > Jeg synes nu nok vi Linux folk bør passe på. Godt nok er
> > windows folk
> > > nogle forkælede folk, der naivt bruger M$' programmer og bryder alle
> > > "standearder", men ved at stille os op og sige "læs RFC
> > xxxx" og lignende
> > > bekræfter vi dem blot i deres fordomme om Linux. Vi bliver
> > altså nødt til
> > > at overbevise folk om, at vi er progressive og ikke bare nogle der
> > > surmuler over M$.
> > >
> > Kørte han et Mickey produkt? Jeg ved at Netscape også kan
> > sættes til at
> > lave den slags unoder - og svaret ville have været præcist det samme.
> > Spørgsmålet går på helt almindelig Netiquette (eller rettere,
> > hvad der er
> > god/acceptabel opførsel) og det ændrer sig ikke hvad enten
> > man bruger det
> > ene eller det andet os/program.
> >
>
> Jeg syntes at folk skal vise sig fra den gode side og gør opmærksomme på
> ting i stedet for bare at skrive ting som: "Jeg kan godt love dig at du også
> fremover vil høre for den slags - så budskabet er stadig: Læs og forstå RFC
> 1855"

Hvad er det lige for en måde at quote på - du gør det mildest talt svært at
se hvem der har skrevet hvad og tager ting ud af en sammenhæng. Interesserede
kan finde den oprindelige mail på:
http://www.aalug.dk/pipermail/forum/2001-November/001689.html
>
> Det vil jeg opfatte som en trussel. Og det er faktisk et frit land vi lever
> i!
>
Det var et løfte, ikke en trussel - og igen, så tager du ting ud af en
sammenhæng hvorfor du selvfølgelig kan finde spøgelser du man insisterer
på det.

> Denne listes formål er ikke at opdrage folk til at bruge en standard som
> nogen syntes er svaret på alting, men en liste hvor man kan stille spm. om
> linux
>
Det kan godt være at formålet ikke er at opdrage - men det hele startede i
det hele taget som en venlig henstilling fra Brix om hvad der opfattes som
god opførsel. Men uder dette ligger der også det faktum at forum listen lige
pt. har 113 medlemmer, hvoraf man vel med rimelighed kan forvente at mere
end halvdelen benytter sig af mail programmer der er RFC compliant (sig til
hvis du har behov for at få skåret ud i pap hvad RFC'er er og hvorfor man
bør bestræbe sig på at følge bl.a. 1855). Det vil altså sige at der bliver
sendt en mail som i bedste fald er ~3 gange så stor som dens egentlige
indhold - i værste fald enten til gene for eller slet ikke til at læse for
mere end halvdelen af dem der læser listen.
Jeg vil derfor fastholde hvad jeg har før har sagt - det er ikke for meget
at forlange af folk at de i det mindste gør et forsøg på at overholde
gældende standarder for Network Etiquette (Netiquette). Eller vil du stadig
fastholde at forum listen blot skal se bort fra det?
Nå, nok om det - vi er tydeligvis uenige, så jeg vil nu stadig forbeholde
mig retten til at smide med RFC1855 når det er påkrævet.

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Wed Nov 21 13:16:08 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:00 CEST