Re: [Forum] Mailx sources?

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Tue Nov 20 2001 - 23:12:46 CET

On Sun, Nov 18, 2001 at 11:40:11AM -0100, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Sun, 2001-11-18 at 09:34, Morten Liebach wrote:
> [snip]
> > Postfix er sikkert også nemmere, men jeg ved det ikke.
>
> Heller ikke jeg; det kunne være rart hvis [Mads] der blev holdt en
> introduktion to Postfix på et tidspunkt ;)
>
Tjoeh, det kunne nok godt lade sig gøre evt. kan vi snige det ind
sammen med et hyggemøde i december ellers en gang i foråret.

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Tue Nov 20 23:12:36 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:59 CEST