Re: [Forum] dual-boot problem ???

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Tue Nov 20 2001 - 23:09:03 CET

On Tue, Nov 20, 2001 at 03:13:58PM -0100, Henrik Brix Andersen wrote:
> PS: HTML-mail hører ikke til på en mailingliste IMHO

Ganske enig.
Der kommer en gang i ganske nær fremtid et filter op som
bouncer html emails.

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Tue Nov 20 23:08:53 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:58 CEST