[Forum] dual-boot problem ???

From: web-pen <postmaster@web-pen.com>
Date: Mon Nov 19 2001 - 22:32:45 CET

Jeg har installeret Windows 98 og Mandrake 8.0 i dual boot på samme maskine
med 2 harddiske, én på 20 og én på 8 GB.
Nu har jeg problemer med (min bios??), da min maskine roder rundt i
størrelsen på mine harddiske, og sommer tider mener, at de har den rigtige
størrelse, sommetider, at de kun er på henholdsvis 5 og 1 Gb, somme tider på
20 og 1,5 GB.

Uanset om jeg sætter Bios op til User-settings (på 20 og 8 Gb) eller til
automatisk detection, så skifter systemets opfattelse af
harddiskstørrelserne vilkårligt.

Kan det have noget at gøre med, at der er gået knas i bootsektoren, eller
ligger problemet et helt andet sted ??

Jeg har konstateret enkelte gange, at min Bios-boot-up registrerer rigtig
harddiskstørrelse, men når maskinen så når frem til Windows, kan jeg i
Norton Utilities se, at størrelserne registreres anderledes.

Dette har ingen indvirken på systemet som sådan, da både Windows og Linux
hver for sig fungerer, som om intet er sket.

Jakob Melbye

picture
Received on Mon Nov 19 22:38:17 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:58 CEST