Re: [Forum] Mailx sources?

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Sun Nov 18 2001 - 11:34:04 CET

On 17, Nov, 2001 at 10:48:43PM -0100, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Sat, 2001-11-17 at 19:53, Morten Liebach wrote:
> > Hvor original skal den være? Du kan sikkert finde den oprindelige 4.4BSD
> > source på nettet, mail kommandoen dukkede op første gang i Version 5
> > AT&T UNIX, og den kode kan vist ikke findes på nettet.
>
> Ja, jeg har fundet frem til, at den oprindelige `mailx` ikke bliver
> vedligeholdt mere. Så vidt jag har fundet ud af, så har debian
> "overtaget" den gamle 8.1.1 version af mailx, og lavet et par små
> security fixes, men nogen egenlig udvikling finder ikke sted.

Jeg syntes nok der var noget med Debian, men kunne ikke lige finde
det. :-)
 
> > {Free,Net,Open}BSD har source i cvsweb, OpenBSD's kan findes her:
> >
> > http://www.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/usr.bin/mail/
> >
> > Jeg mener det er stort set det samme man kalder mailx i Linux land.
> >
> > Ellers gemmer den sig vel i en eller anden RPM, og så kan du vel finde
> > SRPM'en til den?!
>
> Tjae, nu var ideen, at jeg skulle bruge den i min Linux From Scratch
> (http://www.linuxfromscratch.org) og kan derfor ikke bruge hverken RPM
> eller DEB.

Oh! Det er lige før mail kunne implementeres som en 10 liniers shell
wrapper omkring /usr/bin/sendmail, hvis det bare er til at sende, ikke?

> Jeg har fundet et alternativ kaldet `nail`
> (http://omnibus.uni-freiburg.de/~gritter) ... den virker tilsyneladende
> fint.

Den ser meget lækker ud.
 
> Nu er jeg (suk) igang med at PRØVE på at installere sendmail fra source .

<flogging-my-pet>
 Urgh! Brug dog qmail, min hurtige gennemgang findes på
 http://pc89225.stofanet.dk/pub/qmail-install.txt
 og tilhørende scripts på
 http://pc89225.stofanet.dk/pub/qmail-scripts.tar.gz
</flogging-my-pet>

Postfix er sikkert også nemmere, men jeg ved det ikke.

Selvfølgelig er det muligt at du bare vil have et "klassisk" setup, og
det inkluderer jo sendmail ...

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk> || http://pc1012.bst.dk-tv.net/~liebach/
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
Received on Sun Nov 18 11:34:05 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:58 CEST