[Forum] Webalizer

From: Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk>
Date: Thu Nov 15 2001 - 16:53:46 CET

Er der nogen her der anvender webalizer?

Jeg har forsøgt at oversætte den med dns lookup, men jeg får en under kompilering, nogen der kan hjælpe

---
gcc -Wall -O2 -DETCDIR=\"/etc\"  -DHAVE_ERRNO_H=1 -DHAVE_SOCKET=1 -DHAVE_SYS_SOCKET_H=1 -DHAVE_GETOPT_H=1 -DHAVE_MATH_H=1  -DUSE_DNS  -c dns_resolv.c
dns_resolv.c: In function `resolve_dns':
dns_resolv.c:149: warning: passing arg 2 of pointer to function from incompatible pointer type
dns_resolv.c:149: too few arguments to function
dns_resolv.c: In function `dns_resolver':
dns_resolv.c:218: warning: implicit declaration of function `dbopen'
dns_resolv.c:218: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
dns_resolv.c:228: too few arguments to function
dns_resolv.c:235: too few arguments to function
dns_resolv.c:275: warning: passing arg 2 of pointer to function from incompatible pointer type
dns_resolv.c:275: too few arguments to function
dns_resolv.c:329: too few arguments to function
dns_resolv.c:359: too few arguments to function
dns_resolv.c: In function `db_put':
dns_resolv.c:742: warning: passing arg 2 of pointer to function from incompatible pointer type
dns_resolv.c:742: too few arguments to function
dns_resolv.c: In function `open_cache':
dns_resolv.c:790: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
dns_resolv.c:798: too few arguments to function
dns_resolv.c:804: too few arguments to function
dns_resolv.c: In function `close_cache':
dns_resolv.c:826: too few arguments to function
make: *** [dns_resolv.o] Error 1
----
Jens Lindhardt
Spobjergvej 68, 7+8
8220 Brabrand
Telefon: 8944 9306
Mobil: 2364 2199
email: lindhardt@skjoldhoej.dk
web: lindhardt.myip.org
Received on Thu Nov 15 16:53:41 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:57 CEST