[Forum] Forslag til indlæg I AaLUG

From: Svend Erik Venstrup - Nielsen <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Wed Nov 14 2001 - 23:47:30 CET

Forslag til indlæg I AaLUG:

Inspirere af følgende artikler :

http://www.linux-mag.com/cgi-bin/printer.pl?issue=2000-08&article=journaling

http://www.symonds.net/~rajesh/howto/ext3/index.html

Vil jeg foreslå at der bliver afholdet en aften,
enten med et oplæg, eller med en hand-on sesion,
diskusion, el andet om "Journaling Filesystems"

Hilsen svend
(-;>/
Received on Wed Nov 14 22:29:45 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:56 CEST